Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Heidi Makkonen, Heidi Kristiina tmi

Y-tunnus: 1561847-9

Osoite: Koivukatu 14 as 2

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: MIKKELI

Puhelinnumero: 045 177 0319

Sähköpostiosoite: heidi@heidikristiina.fi

 

2. Rekisterin nimi:

Valokuvauspalvelujen asiakas- ja verkkosivuston käyttäjätiedot

 

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja markkinointiin verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, Yritys/organisaatio, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Osoite, Puhelinnumero, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä mahdolliset valokuvat.

 

Lisäksi verkkosivujen käyttäjistä:

-teknisesti kerätty henkilötieto, kuten IP-osoite, sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyt laitteet, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistoversiot, selaintyyppi, kieliasetukset, ulkoiset sivustot joista käyttäjä on mahdollisesti saapunut tai joihin hän siirtyy

-rekisterinpitäjä voi kerätä palveluista tietoa evästeillä (cookies)

 

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai kehittämiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. www-sivuilta lomakkeiden kautta kerätyt tiedot, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaa. Tietoja kerätään myös Google Analytics, Facebook pixel ja HubSpot –paveluiden avulla, jotta voin analysoida ja kehittää sivustoa entistä paremmaksi ja kohdentaa sivuston kävijöille oleellista markkinointia.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

Tietojasi saatetaan luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijalle erityisesti taloushallintoon, laskutukseen ja sopimusten luomiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä tapauksissa.

 

Henkilötietoja luovutetaan seuraaviin järjestelmiin:

1. Isolta Oy laskutuspalvelu

a. Tietoihin pääsy: valokuvaaja sekä Isoltan henkilökunta

b. Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen

c. Tietosuojaseloste: https://www.isolta.fi/tietosuojakaytanto

2. Sopimustieto

a. Tietoihin pääsy: valokuvaaja sekä Sopimustiedon henkilökunta

b. Tietoja käytetään sähköisten sopimusten tekemiseen

c. https://sopimustieto.fi/tietosuojaseloste

3. Pixieset Media Inc

a. Tietoihin pääsy: valokuvaaja sekä Pixiesetin henkilökunta

b. Tietoja käytetään kuvagallerian luomiseen ja edelleen lähetykseen asiakkaalle

c. Tietosuojaseloste https://pixieset.com/privacy/

 

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

9. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja se hävitetään, kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.

 

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin, etämyyntiin tai muuta suoramainontaa varten.

yhteystiedot

Tel. +358 45 177 0319

heidi@heidikristiina.fi

 

Studio Heidi Kristiina

Mikkelinkatu 1-3F,

50120 Mikkeli

 

Postiosoite:

Koivukatu 14 as 2,

50130 Mikkeli

Mikkeliläinen valokuvaaja, graafinen suunnittelija ja sisällöntuottaja.

somessa

142994315