Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 211.2021

Rekisterinpitäjä

Valokuvaaja Heidi Makkonen

Yhteystiedot

Heidi Makkonen

Särkitaipaleentie 1

50970 Mikkeli

045 177 0319

Y-tunnus 1561847-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Makkonen

heidi@heidikristiina.fi

Puh. 045 177 0319

Rekisterien nimet

Henkilötietolain 19§ mukainen asiakasrekisteri

Heidi Kristiina tmi valokuva-arkisto (kuvarekisteri)

Sähköpostirekisteri asiakkaista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Heidi Kristiina tmi:n asiakas- ja markkinointirekisterin sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä antamat tiedot ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelyn perusteena on asiakassuhteen luominen, hoitaminen, markkinointi, myynti sekä tuotteiden ja palveluiden toteuttaminen. Jälkimarkkinointi facebookissaa, instagramissa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.Asiakas antaaa suostumuksensa verkkosivuvierailuun liiittyvän tietojen tallennuksen verkkosivuilla vieraillessaaan ja evästeet hyväksyessään.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. Pyydettäessä henkilötieto poistetaan markkinointirekisteristä 14 vrk kuluessa. Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä. Henkilötietoja käsitellään alla lueteltuihin käyttötarkoituksiin kts. kohta Rekisterin sisältö. .

Rekisteriin liittyvät sivustot

https://www.heidikristiina.fi

Asiakasrekisteri muodostuu mm. kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista. Kuvarekisteri muodostuu Heidi Makkosen ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on sovittu erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainitun sivuston sekä erilaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen kautta yhteyttä ottaneista asiakkaista. Rekisterin yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon.

Rekisterin sisältö

-nimi

-sähköpostiosoite

-puhelin

-postiosoite, kuvien toimitusta ja laskutusta varten

-tiedot asiakkaan tilaaamista palveluista ja tuottteista, toimituksesta sekä laskutuksesta

- asiakkaaan tilaaman kuvauspalvelun toteuttamiseksi tarvittavia tietoja

-tietoja kuvaukseen liittyen

-verkkosivuvierailijoiden jättämä tieto, kuten IP-osoite ja evästetietoa

-yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus

-valokuvat

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja saadaan asiakkaan ollessaa yhteydessä kuvaajaan ja hänen luovuttaessa tietoja. Tietoja saadaan myös suullisesti käytävien keskusteluiden ja sähköposti- ja whatsapp-viestien kautta. Tietoja kerätään verkkosivujen yhteydenottolomakkeella, joka on yhteydessä asiakashallintaohjelmaan, jonka kautta hoidetaaan kuvaussopimukset, tarjouspyynnöt ja muut asiakassuhteen hoidossa tarvittavat yhteydenpidot.

Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan käyttää myös laskutukseen.

Henkilötiietoja kerätään myös verkkosivuilla käynnistä teknisesti. IP-osoitetta ei kuitenkaan voi henkilöidä.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Lainsäädäntö määrittelee mm. kirjanpitoaineiston säilytysajan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset eivät pääse rekisteritietoja tarkastelemaan. Pääsy rekisterin tietoihin on ainoastaan yrityksen työntekijällä.

Yritys ei luovuta henkilötietoje muille osapuolille, kiun asiakkuudenhallinta- ja laskutusjärjestelmille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR:n vaatimuksia. Asiakashallintajärjestelmä on Studio Ninja Pty Ltd ja se on rekisteröity Australiaan, muutoin yritys ei luovuta asiakastietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisille alueille.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Mikäli rekisterissä on virheellistä tietoa, on asiakkaalla oikeus pyytää tietojen oikaisua. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään , jonka jälkeen tiedot joko poistetaan tai annetaan asiakkaalle perusteltu selviitys, mikäli tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

error: Kuvat ovat tekijänoikeuden alaista materiaalia ja niiden kopiointi on kielletty!