fbpx
MENUCLOSE

päivitetty 3.1.2020

 

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ

Tmi Heidi Kristiina
Y-tunnus: 1561847-9
Koivukatu 14 as 2

50130 Mikkeli

 

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ

Heidi Makkonen

Koivukatu 14 as 2

50130 Mikkeli

heidi@heidikristiina.fi

 

REKISTERIEN NIMET

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Tmi Heidi Kristiina valokuva-arkistot (kuvarekisteri)
Tmi Heidi Kristiina (sähköpostirekisteri)

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?

 

Rekisteriselosteessa mainitaan “käyttäjä”. Käyttäjällä tarkoitetaan yrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten yrityksen asiakkaita ja potentiaalisia tulevia asiakkaita.

 

Sivuston käyttäjistä kerätään joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palvelun analysointiin. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käyttää esimerkiksi asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

 

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

 

heidikristiina.fi

 

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu kuvaussopimuksista, laskuista, sähköpostista, facebookin ja Instagramin yhteydenotoista, asiakastapaamisten ja puheluiden kautta saaduista tiedoista.

 

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Heidi Makkosen ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat verkkosivuston sekä uutiskirjeen tilaajien ja erilaisten palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla olevia käyttäjiä yritys tiedottaa mm. uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista.

 

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

 

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

 

Sähköpostilistoille liitytään tilaamalla uutiskirje. Liittymislomakkeessa henkilöltä kerätään etunimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Unsubscribe”-/”Poistu listalta” -linkki. Yritys käyttää sähköpostirekisteriensä hallintaan yhdysvaltalaista Mailchimp-palvelua.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

 

Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijällä.

 

Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: OP-kevytyrittäjäpalvelu, Mailchimp ja Pixieset.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

 

LISÄÄ OIKEUKSISTA

 

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

HEIDI KRISTIINA
Valokuvaaja | Mikkeli | Etelä-Savo | Suomi
142994315